Friday, 27 September 2013

STATUS PBS N13 INANAM TERKINI

INANAM-Dfahamkan PBS Inanam telah digantung sehingga pada tahun hadapan iaitu 2014 ini akibat daripada perbuatan pemimpin PBSnya sendiri terutama sekali Ketua Bahagian PBS N13 Inanam Dtk. Johnny Goh. disamping penggantungan Bahagian ini mantan K.Baha.gian (DtkJohnny Goh) K.Wanita (Datin Evelyn Goh) dan Jawatan kuasa Pemuda Bahagian telah dipecat

semua urusan Parti PBS diInanam telah diambil alhi Ibu Pejabat difahamkan semua ahli
PBS terutama sekali diperingkat cawangan agar berurusan terus ke PBS Pusat.